Bal karnawałowy!

11 stycznia w „Wesołej 13″ zakotłowało i zawrzało. Co jakiś czas na korytarzu pojawiał się rycerz, księżniczka, pszczółka, kotek czy inna postać. W każdym zakamarku można było napotkać korony, różdżki, szale, tarcze i maski. Wszystko to, było przygotowaniem do zabawy karnawałowej. Balony, serpentyny i girlandy pięknie ozdobiły salę balową. Gdy rozbrzmiały pierwsze dźwięki muzyki, to już na parkiecie pojawili się tancerki i tancerze, by w dwugodzinnym muzycznym szaleństwie tańczyć i bawić się. Były konkursy, zagadki, magiczny tunel, kolorowa chusta a nawet bańki mydlane! Radości było sporo. Już nie możemy się doczekać kolejnego balu!

bal-2_0
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

babcia-i-dziadek
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

W świecie bajek

Dzisiaj na poobiednim czytaniu gościliśmy tatę Ali. Serdecznie dziękujemy za tę chwilę w świecie bajek.

Zapraszamy Rodziców codziennie o 14!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie z górnikiem

W ostatnim tygodniu gościliśmy w naszej grupie pana górnika. Gość przybył na spotkanie  w pełnym umundurowaniu. Tygryski miały okazję przyjrzeć się górniczej czapce, zwanej czako, mundurowi, a także lasce, którą otrzymuje się za długoletnią pracę w kopalni. Nasz gość opowiedział nam jak niebezpieczną pracę wykonują górnicy w kopalni, a także zaprezentował sól w różnych kolorach, kryształy i kamienie. Spotkanie było bardzo pouczające i przybliżyło dzieciom postać górnika oraz jego ciężką pracę.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Rodzinny konkurs plastyczny

toy-2172326_960_720
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Człowiek władający piorunami

W piątek, 19 grudnia nasze przedszkole odwiedzili studenci z koła naukowego z Wydziału Fizyki na AGH. Tym razem tematem spotkania był prąd. Przedszkolaki nie tylko obserwowały doświadczenia z zakresu elektryczności, ale same brały w nich udział, m.in. tworząc układ zamknięty. Dowiedzieliśmy się, że prąd jest uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych, a także, że niektóre z tych ładunków sympatyzują ze sobą, a inne nie. Przyciąganie i odpychanie ładunków mogliśmy obserwować w doświadczeniu z puszką i naelektryzowaną plastikową rurką, czy balonem, który pocieraliśmy o włosy. W tym doświadczeniu wszystkim włosy stawały dęba! Obserwowaliśmy skaczące iskry, a nawet grę w ping ponga, tylko że bez graczy. Na ekranie specjalnie skonstruowanego „telewizora” mogliśmy obejrzeć zjawisko burzy i wyładowań elektrycznych. Już wiemy, dlaczego chowanie się pod drzewem w taką pogodę jest niebezpieczne i, że nasze domy są bezpieczne dzięki Benjaminowi Franklinowi, który doprowadził do wynalezienia piorunochronu.

A tu dla pasjonatów kilka domowych sposobów na świetną zabawę!

Elektryzowanie ciał

Odpychanie się baloników

Jak zrobić magnes?

Dziękujemy grupie II i Pani Marii, mamie Helenki za zaproszenie na fascynujący pokaz!

the-light-bulb-1971848_960_720
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Świąteczny czas

Grudzień upłynął w świątecznej atmosferze. Przygotowania do Jasełek, wybór poszczególnych ról, nauka wierszy, kolęd i pastorałek, przygotowanie dekoracji były głównym punktem wspólnych działań. Wyczuwało się dużo emocji i radości w oczekiwaniu na świąteczny czas. „Tygryski” pod okiem swoich Pań przygotowały uroczyste Jasełka. Przedstawienie było wyjątkowe. Przedszkolaki we wspaniałych strojach prezentowały swoje umiejętności aktorskie. Wszyscy ulegli magii świąt. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne.

Dziękujemy Wam, drodzy Rodzice za ogromną pomoc w nauce wierszy i przygotowanie słodkiego poczęstunku.

zyczenia
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Podsumowanie obserwacji w I semestrze

Grupa IV liczy 25 dzieci 6 – letnich w tym 10 chłopców i 15 dziewczynek.

Rozwój fizyczny

 W zakresie samoobsługi dzieci sprawnie wykonują czynności ubierania i rozbierania się, mycia zębów, samodzielnego korzystania z toalety. Dzieci wykazują się dużą samodzielnością podczas spożywania posiłków. Sprawnie posługują się sztućcami, również nożem, dbając o czystość wokół siebie. Dzieci prawidłowo trzymają sztućce podczas posiłku  (wyj. 1 dziecko). Nieprawidłową pozycje przy stoliku prezentuje 6 dzieci.

Grupa sprawna ruchowo. Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i sprawnie wykonuje proste ćwiczenia ruchowe. W zakresie doskonalenia sprawności fizycznej, dodatkowych ćwiczeń wymaga 4 dzieci. Wysoki poziom sprawności fizycznej prezentuje 12 dzieci, w tym 2 dziewczynki bardzo wysoki.

W zakresie motoryki małej:

 • 13 dzieci prawidłowo trzyma i posługuje się ołówkiem/kredką;
 • 3 dzieci trzyma chwytem 3- pęsetkowym;
 • 8 dzieci jest w trakcie utrwalania prawidłowego chwytu. 10 dzieci prezentuje wysoki poziom rozwoju manualnego, w tym 2 dzieci bardzo wysoki. 7 dzieci przejawia uzdolnienia plastyczne;

W zakresie usprawniania motoryki małej i grafomotoryki dodatkowych ćwiczeń potrzebuje 6 dzieci. W zakresie posługiwania się nożyczkami 2 dzieci wymaga dodatkowych ćwiczeń. Wolne tempo rysowania/kolorowania prezentuje 4 dzieci.

 Lateralizacja

 • 9 dzieci ma lateralizację skrzyżowaną – prawa ręka i lewe oko;
 • 1 dziecko ma nieustaloną lateralizację w zakresie ręki.

 Rozwój umysłowy 

Większa część grupy dobrze orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu. Podaje swoje imię i nazwisko, wie jakiej jest narodowości.

 • 17 dzieci zna dni tygodnia;
 • 3 dzieci nie potrafi wymienić dni tygodnia;
 • 3 dzieci potrafi wymienić w kolejność miesiące;
 • 22 dzieci nie zna nazw miesięcy (niektóre dzieci znają jedną lub dwa miesiące);
 • 14 dzieci nie zna swojego adresu zamieszkania;
 • 2 dzieci przejawia braki w zakresie wiedzy o najbliższym otoczeniu;
 • 6 dzieci prezentuje dużą wiedzę o otaczającym świecie;
 • 5 dzieci ze względu na niska frekwencję nie zostało przebadane w danym zakresie.

W zakresie spostrzegania słuchowego:

 • 14 dzieci wyodrębnia zdania w mowie;
 • 8 dzieci wyodrębnia wyrazy w zdaniach;
 • 20 dzieci dokonuje syntezy i analizy sylabowej słów 2-4 sylabowych;
 • 8 dzieci dzieli słowa na głoski (1-3 sylabowe);
 • 2 dzieci nie wyodrębnia zdań w mowie;
 • 7 dzieci ma trudności z wyodrębnianiem wyrazów w zdaniach;
 • 6 dzieci ma duże trudności z dzieleniem słów na głoski;
 • 5 dzieci ze względu na niska frekwencję nie zostało przebadane w danym zakresie.
 • 7 dzieci mówi bardzo głośno (wskazane badanie słuchu);
 • 4 dzieci przejawia trudności w rozumieniu czytanego tekstu;
 • 1 dziecko ma trudności w skupieniu się podczas słuchania bajek, opowiadań, wierszy;
 • 3 dzieci przejawia zdolności muzyczne.

W zakresie spostrzegania wzrokowego:

 • 18 dzieci dobrze radzi sobie z zadaniami z w/w obszaru;
 • 4 dzieci wymaga dodatkowego wsparcia;
 • Większość dzieci podpisują się swoim imieniem;
 • 3 dzieci pisze imię w odbiciu lustrzanym;
 • 18 dzieci rozpoznaje cyfry w zakresie 0-10;
 • 4 dzieci ma z tym trudność z rozpoznawaniem wybranych cyfr;
 • Połowa grupy rozpoznaje i nazywa większość liter;
 • 9 dzieci zna ok ośmiu wybranych liter alfabetu;
 • 17 dzieci podejmuje próby czytania literujący wyrazy;
 • 4 dzieci nie czyta;
 • 1 dziewczynka opanowała płynnie tę umiejętność;
 • 3 dzieci ze względu na niską frekwencję nie wzięło udziału w powyższym badaniu.

W zakresie myślenia i pojęć matematycznych:

 • 11 dzieci prezentuje wysoki poziom danej umiejętności (tj. dokonuje operacji matematycznych w zakresie 10. Przelicza przekraczając próg 10);
 • 2 dzieci popełnia błędy podczas przeliczania w zakresie 10 na konkretach. Te same osoby nie  określają równoliczności zbioru oraz przejawiają trudności w operacjach matematycznych w zakresie 10;
 • 3 dzieci nie potrafi nazwać czterech podstawowych figur geometrycznych;
 • 15 dzieci określa strony prawą i lewą;
 • 7 ma trudność z rozróżnianiem stron prawej od lewej;
 • 11 dzieci określa położenie przedmiotów w przestrzeni;
 • 4 dzieci ma trudność z nazywaniem i użyciem przyimków: nad, pod, między;
 • 3 dzieci ze względu na niską frekwencję nie wzięło udziału w powyższym badaniu.

W zakresie rozwoju mowy:

 • 14 dzieci prezentuje wysoki poziom słownictwa i poprawności językowej (tj. poprawnie formułuje zdania, posługuje się przymiotnikami, rozumie polecenia i podstawowe pojęcia dot. sytuacji w domu i w przedszkolu, słucha czytanych utworów);
 • 2 dzieci ma trudności w w/w zakresie;
 • 8 dzieci nieprawidłowo artykułuje głoski i wymagają dodatkowych ćwiczeń;
 • 2 dzieci, w mowie kontrolowanej prawidłowo realizuje wybrane głoski;
 • Pozostała część grupy mieści się w normie rozwojowej;
 • Uzdolnionych językowo jest 3 dzieci.

 Rozwój społeczno – emocjonalny 

Grupa nie przejawia trudności w rozstaniu z opiekunem. Okresowo takie trudności ma 2 dzieci. Większość dzieci pamięta o stosowaniu zwrotów grzecznościowych oraz szanuje własność osobistą i społeczną. Dzieci chętnie wykonują przyjęte na siebie obowiązki i starają się doprowadzić je do końca (dyżury), chętnie pomagają kolegom i koleżankom. Zgodnie bawią się i współpracują z rówieśnikami, nawiązują kontakt z dorosłymi oraz mówią o swoich potrzebach. Większość grupy przestrzega przyjętych norm i zasad. Trudności w tym zakresie przejawia 11 dzieci. 9 dzieci ma trudności z kontrolowaniem emocji i radzeniem sobie z nimi w sytuacji porażki, niepowodzenia i stresu. 1 dziecko nie nawiązuje relacji z rówieśnikami. 4 dzieci prezentuje zdolności przywódcze.

Dziękujemy Rodzicom za udział w spotkaniu. Osoby nieobecne prosimy o kontak w celu zapoznania się z indywidualną diagnozą dojrzałości szkolnej.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

- 200 stopni!

„Tygryski” wybrały się na wycieczkę, na AGH. Tym razem odwiedziliśmy Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Szalona grupa fizyków oczarowała widownie, nie czarami, ale najprawdziwszymi doświadczeniami fizycznymi z… ciekłym azotem. Co tam się działo! Wybuchy, zamrożenia, zmiany dźwięków, puszka bez dna, „ożywające” i samopompujące się balony, gwiżdżące butelki. Ale to nie była magia, bo fizyk nie czaruje, a sprawdza.

Dzięki zaproszeniu mamy Madzi z grupy III mogliśmy uczestniczyć w niesamowitym wydarzeniu, którego głównym sprawcą był azot. Dziękujemy Pani Marysiu za moc wrażeń w – 200 stopniach.

agh_wfiis_rgb
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Bezpieczny przedszkolak

Gratulujemy Nince i Szymonomi wyróżnienia w konkursie plastycznym „Znam zasady – jestem bezpieczny”, zorganizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr 43 w Krakowie. Celem konkursu jest propagowanie zasad właściwego poruszania się po drodze. Myślę, że znajomość przepisów bardzo nam się przyda podczas planowanych wycieczek :).

sign-909899__340
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj