Wakacji nadszedł czas!

Życzymy wszystkim, aby rozpoczęte wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń, udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi. Wróćcie w nowym roku szkolnym opaleni, radośni i gotowi do podejmowania nowych wyzwań!

beach-1436821_960_720

Wasze Ciocie!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nasze polskie ABC

29 czerwca na scenie Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” wystąpiły przedszkolaki z „Wesołej 13″. W podróż po Polsce zaprosiły nas Ciocia Ania i Ciocia Asia.

Już w przedszkolu dzieci wiedzą, co to Wisła , co to Bałtyk.

Że na Śląsku leży węgiel, a znów góry to są Tatry. 

Nasze polskie ABC każde dziecko o nim wie. 

Wchodzi w głowę, wchodzi w serce jak literka po literce. 

Coraz lepiej czytasz je nasze Polskie ABC.

Te dwie turystki rozpoczęły swoją wycieczkę od Śląska, gdzie rozbrzmiewały dźwięki tradycyjnych tańców i zabaw. „Krasnale” z grupy I zaprezentowały „Kozirajkę”, „Grozika” oraz „Trojaka”. Kierując się na północ naszym oczom ukazały się piękne Łowiczanki, które zaśpiewały o „Kukułeczce”, „Łowiczance” i „Przepióreczce”. „Pszczółki” mogliśmy również podziwiać w tańcu „Chodzony łowicki” oraz „Klepanym”. Po tych podróżach tęskno nam było do rodzimych stron, więc powróciliśmy na nasz, przepiękny Rynek Krakowski, gdzie rozbrzmiewały dźwięki hejnału. To „Tygryski” strojach krakowskich zaśpiewały o „Starym mieście Krakowie”, radośnie zatańczyły „Krakowiaka” i zagrały do utworu „Albośmy to jacy tacy”. Obie podróżniczki zakończyły swoją przygodę u podnóża Tatr, gdzie grupa „Misiów” w strojach góralskich śwarnie odczańczyła i zaśpiwała pieśni rodem z gór. „Idzie dysc”, „W murowanej piwnicy” rozgrzały zgromadzoną publiczność, tańce „Sarna” i „Siustany” rozpaliły scenę. Na zakończenie łezka w oku się zakręciła. To „starszaki” żegnały swoje ukochane Ciocia i przedszkole.

Pożegnamy przedszkole,
pokłonimy się szkole,
nową drogą pójdziemy odważnie.
Rozkołyszą się drzewa,
ptak radośnie zaśpiewa
i będziemy wyglądać poważnie.

Dziękujemy Rodzicom za pomoc podczas organizacji Uroczystości Zakończenia Roku. Szczególne podziękowania kierujemy do mamy Dominiki, mamy Weroniki, taty Ignasia oraz rodziców Emilki.

Dziękujemy Państwu za piękne słowa i kwiaty!

dsc_6852

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Mole książkowe

Dziękujemy siostrze Krzysia, Natalce za wizytę podczas poobiedniego czytania u „Tygrysków”. Bajka napisana przez Krzysia i jego rodzinę wzruszyła i zachwyciła nie tylko najmłodszą publiczność.

Podziękowania kierujemy również do mamy Ninki, która zapoznała nas z ciekawymi stworzeniami „Nudzimisiami”. Postacie te, podobne do myszy, przybiegają każdorazowo na ratunek nudzącym się dzieciom. Wystarczy tylko głośno zawołać „NUDZIMISIE!” i już pojawiają się, by bawić się z dziećmi.

Dziękujemy za odwiedziny i książkowe inspiracje!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Podsumowanie grupy – II semestr

Rozwój fizyczny 

a)     samodzielność i samoobsługa

Dzieci sprawnie wykonują czynności ubierania i rozbierania się, mycia zębów, samodzielnego korzystania z toalety. Dzieci wykazują się dużą samodzielnością podczas spożywania posiłków. Sprawnie posługują się sztućcami, również nożem, dbając o czystość wokół siebie. Dzieci prawidłowo trzymają sztućce podczas posiłku

 • 1 dziecko potrzebuje wsparcia w obszarze samoobsługi: ubierania się, właściwego zakładania obuwia;
 • 2 dzieci wymaga szczególnej uwagi w zakresie dbania o czystość podczas posiłków;
 • 1 dziecko niewłaściwie trzyma sztućce.

b)      motoryka duża 

Grupa sprawna ruchowo. Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i sprawnie wykonuje proste ćwiczenia ruchowe.

 • 6 dzieci wymaga dodatkowych ćwiczeń w  zakresie doskonalenia sprawności fizycznej;
 • 10 dzieci prezentuje bardzo wysoki poziom sprawności fizycznej.

c)     motoryka mała

Po wprowadzeniu systemu motywacyjnego („pinezkowego”) 6 dzieci wyćwiczyła prawidłowy chwyt kredki.

 • ponad połowa grupy prawidłowo trzyma i posługuje się ołówkiem/kredką;
 • 8 dzieci jest w trakcie utrwalania chwytu 2 – pęsetkowego z 3 – pęsetkowego, a 1 dziecko z 4 – pęsetkowego;
 • 11 dzieci potrzebuje dodatkowych ćwiczeń w zakresie usprawniani motoryki małej;
 • 5 dzieci prezentuje wolne tempo rysowania, kolorowania;
 • 4 dzieci prezentują bardzo wysoki poziom rozwoju manualnego;
 • 3 dzieci przejawia uzdolnienia plastyczne.

 Rozwój umysłowy

a)      wiedza o najbliższym otoczeniu

Większa część grupy dobrze orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu. Podaje swoje imię i nazwisko wie, jakiej jest narodowości, zna symbole narodowe.

 • 9 dzieci nie zna swojego adresu zamieszkania;
 • 4 dzieci prezentuje braki w zakresie wiedzy o najbliższym otoczeniu;
 • 5 dzieci prezentuje dużą wiedzę o otaczającym świecie.

b)     synteza i analiza słuchowa

Dzieci wyodrębniają wyrazy w zdaniu, dokonują syntezy i analizy sylabowej słów 2 – 3 sylabowych. Większa część grupy wysłuchuje głoskę na początku słowa.

 • 4 dzieci ma trudności z wysłuchaniem głoski w nagłosie;
 • 5 dzieci wyodrębnia głoski w prostych wyrazach;
 • 6 dzieci mówi bardzo głośno;
 • 6 dzieci przejawia trudności w rozumieniu czytanego tekstu;
 • 4 dzieci ma trudności w skupieniu się podczas słuchania bajek, opowiadań, wierszy;
 • 8 dzieci przejawia zdolności muzyczne.

c)      spostrzeganie wzrokowego

Większa część grupy dobrze sobie radzi z zadaniami z zakresu spostrzegania wzrokowego. Wszystkie dzieci podpisują się swoim imieniem. Prawie cała grupa rozpoznaje wybrane cyfry (0-10) i litery.

 • 5 dzieci wymaga dodatkowego wsparcia w/w obszarze;
 • kilkoro dzieci czyta i pisze proste wyrazy;
 • 2 dzieci nie rozpoznaje wybranych cyfr (0-10) oraz liter;
 • kilkoro dzieci pisze litery i cyfry w odbiciu lustrzanym;
 • 3 dzieci przejawia trudności w określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • 9 dzieci przejawia spore trudności w prawidłowym określaniu kierunków (prawa – lewa).

d)     lateralizacja

 • prawie połowa grupy prezentuje lateralizację skrzyżowaną;
 • 1 dziecko ma nieustaloną lateralizację w zakresie ucha;
 • 1 dziecko ma nieustaloną lateralizację w zakresie oka.

e)      umiejętności matematyczne

 • grupa przelicza w zakresie 10;
 • połowa dzieci przekracza próg 10;
 • 2 dzieci przekracza próg 100;
 • 4 dzieci potrzebuje dodatkowych ćwiczeń z utrwalenia liczebników porządkowych (pierwszy, drugi, … piąty);
 • 5 dzieci wymaga dodatkowych ćwiczeń z doskonalenia umiejętności matematycznych;
 • 9 dzieci prezentuje wysoki poziom umiejętności matematycznych wykonując operacje matematyczne.

f)       rozwój mowy

Ponad połowa grupy mieści się w normie rozwojowej. Większa część grupy poprawnie formułuje zdania, posługuje się przymiotnikami, rozumie polecenia i podstawowe pojęcia dot. sytuacji w domu i w przedszkolu, słucha czytanych utworów.

 • 8 dzieci nieprawidłowo artykułuje głoski i wymagają dodatkowych ćwiczeń  (w mowie kontrolowanej 2 dzieci prawidłowo realizuje wybrane głoski);
 • 2 dzieci ma duże trudności w rozumieniu poleceń nauczyciela;
 • 5 dzieci jest uzdolnionych językowo.

Rozwój społeczno – emocjonalny

Większa część grupy nie przejawia trudności w rozstaniu z opiekunem (okresowo takie trudności przejawia 4 dzieci). Dzieci pamiętają o stosowaniu zwrotów grzecznościowych oraz szanuje własność osobistą i społeczną. Dzieci chętnie wykonują przyjęte na siebie obowiązki i starają się doprowadzić je do końca (dyżury), chętnie pomagają kolegom i koleżankom. Zgodnie bawią się i współpracują z rówieśnikami, nawiązują kontakt z dorosłymi oraz mówią o swoich potrzebach. Większość grupy przestrzega przyjętych norm i zasad.

 • 6 dzieci przejawia trudności w respektowaniu przyjętych norm i zasad;
 • 5 dzieci ma trudności z kontrolowaniem emocji i radzeniem sobie z nimi w sytuacji porażki, niepowodzenia, stresu;
 • 6 dzieci prezentuje zdolności przywódcze;
 • 6 dzieci prezentuje wysoki poziom empatii.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

To już lato!

banner-1988210_960_720_1

 

Cały dzień szykowaliśmy się na nadejście lata. W pocie czoła przedszkolaki pomagały ozdabiać salę i dmuchać balony. Malowanie buziek, skakanie w gumę, przez skakankę, czy rzucanie frisbee, to była tylko rozgrzewka. Po śniadaniu odwiedził nas posłaniec Pani Lato, „Promyk słońca”, który nie tylko zabrał nas na „Matematyczne lody”, ale także pokazał, jak domowym sposobem uzyskać tęczę, nawet taką co chodzi :). Było malowanie siedmiobarwnego łuku, a nawet kolorowe wulkany. To wszystko odbyło się przy letnich i słonecznych piosenkach.

Słoneczko nasze, rozchmurz buzie,
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Domowa hodowla…mrówek

W poniedziałek w naszej sali pojawiły się mrówki. Na szczęście były szczelnie zamknięte, w przyniesionym przez Jasia formikarium. Ta domowa hodowla, choć niewielkich rozmiarów, to jednak miała swoją królową, a to już coś! Jasiu opowiedział nam jak wygląda założenie takiej hodowli oraz czego do życia potrzebuje mrówka. Okazało się, że tak jak my lubi miodek :). Dodatkowym okazem naszych bacznych obserwacji stał się mączniak oraz jego poszczególne formy rozwoju. Ciekawa opowieść Jasia, spowodowała, że  zarówno mrówki, jak i mączniak cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

ant-41797_960_720

Dziękujemy za inspirację!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Brzydkie Kaczątko

Już po raz VIII na scenie, przed najmłodszą publicznością stanęli Rodzice – aktorzy, którzy przez kilka miesięcy pod czujnym okiem reżyserek, Pani Ani i Pani Ewy przygotowali przepiękne przedstawienie o tym, że nie wygląd się liczy, a to co w sercu: dobro i piękno. Spektakl „Brzydkie Kaczątko” powstał na podstawie baśni H. Ch. Andersena w oparciu o opracowanie muzyczne Antoniego Marianowicza. „Nie jestem brzydki i mogę komuś spodobać się”, te słowa Brzydkiego Kaczątka, pomimo dobrze znanej historii, nadal sprawiają, że w oku kręci się łezka wzruszenia. W tym roku 15 Rodziców podjęło trud przygotowań, ale myślę, że było warto, choćby za ten uśmiech i zachwyt w oczach swojego dziecka.

W imieniu Pani Dyrektor i Pracowników Przedszkola dziękujemy:

 • Pani Luizie B., mamie Emillki z gr. IV, za rolę, wręcz musicalową, Brzydkiego Kaczątka i Królowej Łabędzi. Z łezką w oku, żegnamy się, wspominając 4 lata pięknej współpracy!
 • Pani Katarzynie T., mamie Julii z gr. IV, za rolę Narratora i Łabędzie oraz ogromne wsparcie w tworzeniu kostiumów.
 • Panu Tomaszowi M., tacie Ignasia z gr. III, za rolę Narratora i sprawnie działający saneczkowy pojazd.
 • Pani Agnieszce T., mamie Steni z gr. II, za czuła rolę Mamy Kaczki.
 • Pani Paulinie G., mamie Kuby z gr. I i Izy z gr. III, za rolę Kaczuszki i Łabędzia. Z ogromnym wzruszeniem żegnamy się, wspominając 3-letnią współpracę z teatrem.
 • Pani Aleksandrze G., mamie Krzysia z gr. III,  za rolę Kaczuszki i Łabędzia.
 • Pani Ewie M., mamie Mai z gr. II,  za rolę Kaczuszki i Łabędzia.
 • Pani Marii G., mamie Helenki z gr. I i Madzi z gr. III, za rolę Żaby i Ewy oraz za ogromny wkład w stworzenie i rozbudowanie ról poszczególnych postaci.
 • Pani Joannie Ch., mamie Hani z gr. II, za rolę Gąski i Żaby.
 • Pani Ewie B., mamie Lenki z gr. I, za rolę Kury i Żaby.
 • Pani Agacie M., mamie Klary z gr. II, za rolę Kota Mruczka.
 • Panu Waldemarowi G., tacie Helenki z gr. I i Madzi z gr. III, za rolę Pieska Burka.
 • Panu Maciejowi T., tacie Steni z gr. II, za rolę Koguta.
 • Panu Robertowi G., tacie Krzysia z gr. III za rolę Tomka.
 • Huberowi P., bratu Mai z gr. IV, za rolę Janka.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Aleksandry F., która z sentymentu do przedszkolnej sceny teatralnej, nadal wspiera nas muzycznie oraz do Pana Mateusza M., taty Frania z gr. IV za udostępnienie Studenckiego Klubu Kulturalnego „Gwarek”. Dziękujemy również obsłudze klubu „Gwarek”, m.in. Panu Kubie P., który od kilku lat współpracuje z „Teatrem A ku ku. Rodzice – Dzieciom” odpowiadając za dźwięk, światło i obraz podczas przedstawień.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w powiększonym, o nowe artystyczne talenty, składzie :).

brzydkiekaczatko1
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

„Mam przyjaciółkę księgarkę”

W ramach rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych grupa „Tygrysków” udała się na wycieczkę do „Głównej Księgarni Naukowej”, mieszczącej się na Podwalu. Naszymi przewodnikami po zakamarkach księgarni była Pani Basia i Pan Mateusz. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od bardzo dokładnego, wręcz namacalnego spotkania z witryną księgarni. Następnie udaliśmy się do części podziemnej, w której znajdował się magazyn. To tu trafiają książki z hurtowni i wydawnictwa, to tu ich autorzy i tytuły są skrzętnie wprowadzane do komputerów. Gdy dotarliśmy do „właściwej” części księgarni, roztoczył się przed nami widok dziesiątków regałów, zapełnionych książkami po sam sufit! Podczas spaceru alejkami „Tygrysy” z zaciekawieniem przeglądały rozmaite książki, encyklopedię, a nawet serię „Nexo night LEGO”. Nasza wizyta w księgarni zakończyła się zakupem książeczek dla dzieci. Wybór był trudny, bo budżet w wysokości 5 zł wymagał wyższej matematyki, gdy cena książki wskazywała kwotę 120 zł, ale w końcu udało się, choć po części, zadowolić wymagające gusta najmłodszych i z nosem w książce pożegnać się z Panią Księgarką i Panem Księgarzem.

mm_mam_przyjaciolke_ksiegarke01
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Podziękowania

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy za kolejny rok owocnej współpracy. Państwa zaangażowanie w życie przedszkola, pomoc i aktywny udział był ogromnym wsparciem dla nas. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok przedszkolny, niestety już ostatni :(, pozwoli nam zdziałać jeszcze więcej!

Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Trójki grupowej. Dziękujemy mamie Ernesta, mamie Madzi i mamie Piotrusia. Bez Pań nie dałybyśmy rady zorganizować tylu spotkań, imprez i wycieczek!
 • Rodziców biorących udział w innowacji pedagogicznej „Moja wspaniała Rodzina”. Dziękujemy mamie Ninki, tacie Piotrusia, mamie Madzi, mamie Jasia, mamie Ewy. Dzięki Państwa wizytom i zaproszeniom mogliśmy zobaczyć i poznać o wiele więcej!
 • Rodzicom biorących udział w innowacji pedagogicznej „Teatr A ku ku. Rodzice – Dzieciom”. Dziękujemy: tacie Ignasia, mamie Izy, mamie i tacie Krzysia, mamie i tacie Madzi. W tym roku, dzięki Państwa zaangażowaniu, dzieci mogły zobaczyć wzruszający spektakl pt. „Brzydkie Kaczątko”.
 • Rodzin odwiedzających nas podczas poobiedniego czytania. Dziękujemy mamie Madzi, tacie Ewy, mamie Pawełka, mamie Weroniki oraz siostrze Krzysia.
 • Taty Aleksa K., który regularnie wywozi plastikowe zakrętki do punktu zbiórki, wpierając tym samym akcję „Zbieramy zakrętki”.
 • Rodzinom zaangażowanym w życie grupy (pieczenie ciast, wyposażanie kącików, przygotowanie do konkursów, wsparcie podczas wycieczek i imprez przedszkolnych, przynoszenie kartek ksero). Dziękujemy mamie i tacie Emilki, mamie Dominiki, mamie i tacie Ani O., mamie i tacie Natalki, mamie Piotrusia, mamie i tacie Ewy, mamie Ani R., mamie Alka B., mamie i tacie Filipka, mamie i tacie Madzi, mamie Weroniki, mamie Zosi, mamie Alicji, mamie Izy, tacie Krzysia.
 • Dziękujemy tacie Timura za podarowanie nam najczęściej używanego sprzętu na terenie ogródka, czyli trampoliny :)!

Podsumuję jednym stwierdzeniem, tacy Rodzice, to skarb! Dziękujemy!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Igrzyska Przedszkolaka

30 maja odbyły się „Igrzyska Przedszkolaka” organizowane przez ZSO nr 51 w Krakowie oraz Radę Dzielnicy V- Krowodrza. Przygotowania do zawodów trwały kilka tygodni. W pocie czoła ćwiczyliśmy biegi, slalomy, skoki, turlania, a także hasła zagrzewające do świetnej zabawy! Przedszkolaki miały do pokonania 7 torów z przeszkodami, ale zanim zaczęła się część sportowa, to mieliśmy okazję zobaczyć pokaz gimnastyczek, a pośród nich nasze dwie absolwentki Natalkę P. i Małgosię P. Dziewczyny były fantastyczne! Po pierwszym gwizdku przedszkolaki ruszyły przed siebie, a widownia poderwała się, by kibicować swoim drużynom.

Na raz, na dwa Wesoła 13 wybrać ma!

Na trzy, na cztery, to nie są już bajery!

Na pięć, na sześć śpiewamy na ich cześć!

Ole, ole, ole, ole! Nie dam się! Nie damy się!

Pompony i transparenty ruszyły w górę, by dopingować grupę „Tygrysków”.

Sport to zdrowie! Sport to ruch!

Graf fair play, a będziesz zuch!

Gratulujemy naszym Przedszkolakom zajęcia V miejsca! „Wesoła 13″ została dostrzeżona przez jury i otrzymaliśmy miano najlepiej kibicującego przedszkola :)!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj